Τεχνική Υποστήριξη - Αναπλήρωση Δεδομένων

Αναπλήρωση Αρχείων

Το τεχνικό τμήμα της WebCore σας εγγυάτε για την αναπλήρωση των χαμένων σας δεδομένων - αρχείων.Αναπλήρωση Δεδομένων Αρχείων - Data Recovery

Σε περίπτωση που σας καταστραφεί ο σκληρός δίσκος και δεν μπορείτε να κάνετε backup τα αρχεία σας τότε εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει, αναπλήρωσης χαμένων δεδομένων - αρχείων εώς και 90%.
Το κόστος είναι πολύ χαμηλό για να μην είναι απαγορευτικό και για τους ιδιώτες. Εξαρτάτε απο τη χωρητικότητα του σκληρού και το μέγεθος των κατεστραμένων, χαμένων αρχείων.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε λεπτομέρειες για τη δική σας περίπτωση, το κόστος , το χρόνο που θα χρειαστεί για την αναπλήρωση αρχείων και για το αν είναι εφυκτό η αναπλήρωση αυτή.
e-mail:

Τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης:
213 00 53000