Μετάφραση Ιστοσελίδων - Websites

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Προσφέρουμε:
          Αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
          Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά για το πως να κάνετε την επιχείρησή σας περισσότερο ανταγωνιστική με το επιδοτούμενο πρόγραμμα.
          Συμπληρώνουμε την αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και την υποβάλλουμε, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία εντελώς δωρεάν.
          Απο τη στιγμή που θα εγκριθεί το σχέδια σας υλοποιούμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με το καλύτερο αποτέλεσμα.
          Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, την αποστολή των απαραίτητων αναφορών καθώς και την ταμειακή παρακολούθηση μέχρι την πλήρη εξόφλησή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας πατώντας ΕΔΩ ή on-line άμεσης επικοινωνίας ΕΔΩ.
e-mail:

Τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης:

213 00 53000

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών

Το πρόγραμμα αναγγέλθηκε στις 4/3/09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΠΑΝ Ι)”2007– 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:    «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.

• Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης,

100.000€  για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού

80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

 Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

€ 30.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

50% γενικά & 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές.Nέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων Σε νέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους, προχωρεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013. Οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης κινούνται ταχύτατα, με στόχο να ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Οι ενισχύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του σχετικού προγράμματος υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το 1,3 δις. ευρώ.

Τα βασικά  χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα εξής:

  • Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών).
  • Θα αφορά  μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους.
  • Θα αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.
  • Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
  • Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και  60% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πέτυχε τη συντόμευση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ε.Ε., λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες, που προβλέπονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, για την υλοποίηση της νέας προκήρυξης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αναμένονται στο τρίτο 10ημερο του Απριλίου.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων

Το πρόγραμμα αναγγέλθηκε στις 4/3/09

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2007 - 2013

Πρόγραμμα: «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων»

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

• Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.

• Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα, είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο Νέοι-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Όρια προϋπολογισμών και Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης:

200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης,

100.000€  για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού

80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

€ 30.000

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

50% γενικά & 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες περιοχές.