Ψυχομετρικά Τεστ - www.testbiz.gr

ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

GalaEmo Test

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΤΕΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ

Το testbiz.gr αποτελεί την πρώτη ελληνική ιστοσελίδα ηλεκτρονικής αξιολόγησης ικανοτήτων και χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνει μια σειρά από επιστημονικά τεστ αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες και ιδιώτες.

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία.

Την τελευταία δεκαετία επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν επισημάνει την σημασία του παράγοντα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επίτευξη προσωπικών και συλλογικών στόχων.

Τις περισσότερες φορές μάλιστα η γενική νοημοσύνη του ατόμου δεν εγγυάται επιτυχία παρά μόνο όταν συνδυάζεται με υψηλό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης.

Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και νοητική ικανότητα, την οποία το άτομο κληρονομεί από το γενετικό υλικό των γονέων του και την εξελίσσει – αναπτύσσει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του.

Η συναισθηματική νοημοσύνη καθορίζει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο:

 • Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης προσαρμόζεται εύκολα στο περιβάλλον,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορεί να ελέγχει τα συναισθήματα του,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης δεν τα παρατάει όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορεί να συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορεί να εμπνέει και να ηγείται,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης έχει ισχυρά κίνητρα,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης εστιάζει την προσοχή του,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης αποφεύγει τα λάθη,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι ευσυνείδητο,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι αισιόδοξο,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι ικανό στην επικοινωνία και στην δημιουργία δεσμών,
  Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης έχει ικανότητα πειθούς.

Τι είναι το GalaEmo Test ;
Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο μέτρησης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Δημιουργός του τεστ είναι ο Εργασιακός Ψυχολόγος Γαλανάκης Μιχάλης (MSc), υποψήφιος διδάκτορας Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών. Ο Μιχάλης Γαλανάκης θεωρείται πρωτοπόρος στην κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελλάδα και είναι χρηματοδοτούμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Τεχνολογίας & Έρευνας (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003) για την ανάπτυξη ψυχομετρικών τεστ.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης του τεστ παρουσιάστηκαν από τον δημιουργό του στο 1ο Διεθνές Συνέδριο "Emotions & Interpersonal Skills at Work" (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2005) και στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία) (Γιάννενα, Δεκέμβριος 2005) συγκεντρώνοντας κολακευτικά σχόλια από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaEmo Test ;
Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Ήδη μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού όπως η Microsoft και η Shell χρησιμοποιούν τεστ διάγνωσης του βαθμού συναισθηματικής νοημοσύνης για την επιλογή των συνεργατών τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι επιλέγουν τους καλύτερους.

Το GalaEmo Test είναι πλέον διαθέσιμο για εγκατάσταση και χρήση από την δική σας εταιρεία.

Διατίθεται σε πλήρη ψηφιοποιημένη μορφή σαν λογισμικό με αυτόματη παραγωγή αποτελεσμάτων και ειδικής επεξηγηματικής διαγνωστικής έκθεσης.

www.testbiz.gr


Παράλληλα στην ίδια σειρά διατίθενται τα παρακάτω τεστ:

 • Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης SG Τεστ Προσωπικότητας
 • Τεστ Προσωπικότητας Τεστ Αυτοεκτίμησης
 • Τεστ Επαγγελματικών Αξιών Τεστ Λήψης Απόφασης
 • Τεστ Αυτοεκτίμησης Τεστ Κινήτρων
 • Τεστ Γλωσσικής ΙκανότηταςΤεστ Αριθμητικής Ικανότητας
 • Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας
 • Τεστ Αφαιρετικής Σκέψης Τεστ Κριτικής Σκέψης
 • Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
 • Τεστ Λήψης Απόφασης. Οδηγός Συνέντευξης για δημιουργία περιγραφών θέσης εργασίας

Τεστ Ψυχομετρικά Όλα τα τεστ περιλαμβάνουν ειδικές οδηγίες για τον εξεταστή, για τον εξεταζόμενο, απαντητικά φυλλάδια, πληροφορίες για την φιλοσοφία του τεστ και την θεωρία που τα στηρίζει.

Τεστ Ψυχομετρικά Παρέχονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, είναι μοντέρνα, εύχρηστα και έχουν σχεδιαστεί με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να σέβονται τον χρόνο και την προσωπικότητα του εξεταστή και του εξεταζόμενου.

Τεστ Ψηφιακή Μορφή, βάση δεδομένων Στην Ψηφιακή Μορφή των ΤΕΣΤ, σας παρέχετε η δυνατότητα να αποθηκεύετε τα στοιχεία των εξεταζομένων (Ονοματεπώνυμο, ηλικία, αποτελέσματα τεστ, τηλέφωνο, e-mail, κτλ) σε βάση δεδομένων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εταιρείας σας και στη συνέχεια να κάνετε αναζήτηση με όποιο στοιχείο του εξεταζόμενου σας ενδιαφέρει καθώς και εμφάνιση συγκεκριμένων στοιχείων.

Τέστ Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού Επικοινωνήστε, για μία προκατακτική επαφή και παρουσίαση των δυνατοτήτων των ΤΕΣΤ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία:

life management centre

Ακταίου 30, Θησείο
Τηλ.: 210 34.58.444
Fax.: 210 34.16.534